"schodzić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "schodzić" po polsku

schodzić

phrasal verb
 1. come out ****
  • schodzić (np. o plamie)
   These chocolate stains won't come out. (Te plamy od czekolady nie chcą zejść.)
   Thanks to this washing powder, all stains will come out! (Dzięki temu proszkowi, wszystkie plamy zejdą!)
 2. get down *
  • schodzić (np. po schodach)
   I got down the stairs and he took the elevator. (Ja zszedłem po schodach, a on pojechał windą.)
   I taught my dog how to get down the stairs. (Nauczyłem mojego psa jak schodzić po schodach.)
 3. roll off
 4. go down ***  
  My son has learned to go down the stairs by himself. (Mój syn nauczył się sam schodzić po schodach.)
  I'm scared to go down to the basement. (Boję się zejść do piwnicy.)
  Our chimney is stuck. Somebody has to go down there and clean it. (Nasz komin jest zapchany. Ktoś musi zejść tam i wyczyścić go.)
czasownik
 1. descend **
  • schodzić (np. ze schodów), zstępować (np. z nieba), obniżać (np. lot) oficjalnie [przechodni/nieprzechodni]
   He slowly descended to the first floor. (On powoli zszedł na pierwsze piętro.)
   Our plane descended its flight and we could see the airport. (Nasz samolot obniżył swój lot i mogliśmy zobaczyć lotnisko.)
   She descended to the kitchen and ate breakfast. (Zeszła do kuchni i zjadła śniadanie.)
 2. peel **
  • łuszczyć się, schodzić [nieprzechodni]
   The paint on the walls in my living room peels. (Farba na ścianach w moim salonie się łuszczy.)
   I got sunburned and my skin is peeling. (Spaliłem się na słońcu i schodzi mi skóra.)
 3. go downhill
 4. alight
 5. move *****
  • schodzić (być kupowanym) [nieprzechodni]
   These new ties move very quickly. (Te nowe krawaty schodzą bardzo szybko.)
   These shirts are a real hit - all of them moved in two days! (Te koszule są prawdziwym hitem - wszystkie zeszły w dwa dni!)
 1. go downstairs
phrasal verb
 1. walk down *  
  He will walk down in a minute. (On zejdzie za minutę.)
  My grandmother has difficulties walking down the stairs. (Moja babcia ma trudności ze schodzeniem po schodach.)
 2. come off **
 3. scale off
czasownik
 1. converge *
  • zbiegać się, zejść, schodzić się, łączyć się
   All the paths converge at the main gate. (Wszystkie ścieżki zbiegają się przy głównej bramie.)
   Every winter, my family converges on my grandparents' anniversary. (Każdej zimy, moja rodzina schodzi się na rocznicę moich dziadków.)
idiom
 1. walk somebody off their feet BrE , walk somebody's legs off AmE potocznie

"schodzić" — Słownik kolokacji angielskich

go downstairs kolokacja
 1. go czasownik + downstairs przysłówek = schodzić, zejść (na dół)
  Bardzo silna kolokacja

  Had he gone downstairs to get someone off the street?

go downhill kolokacja
 1. go czasownik + downhill przysłówek = schodzić, zjeżdżać, biec w dół
  Bardzo silna kolokacja

  I talk to friends in the system and things seem to be going downhill!

  Podobne kolokacje:
come out kolokacja
 1. come czasownik + out particle = schodzić (np. o plamie)
  Bardzo silna kolokacja

  Came out after us, and set off the same way you took.

  Podobne kolokacje:
get down kolokacja
 1. get czasownik + down particle = schodzić (np. po schodach)
  Bardzo silna kolokacja

  I would have to get down to the road, at least.

  Podobne kolokacje: