"lurch" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "lurch" po angielsku

lurch *

czasownik
 1. uchylać się, schodzić na bok, chwiać się
  The man was drunk and he lurched towards me. (Facet był pijany i zachwiał się w moją stronę.)
  He wasn't feeling well so he lurched to the side of the road. (On nie czuł się dobrze, więc zszedł na bok drogi.)
  He lurched to one side and then fell down. (On uchylił się w jedną stronę, po czym upadł.)
 2. szarpnąć (o samochodzie)
  My car lurched when I tried to start the engine. (Moje auto szarpnęło, kiedy próbowałem uruchomić silnik.)
  The train started to halt and slightly lurched. (Pociąg zaczął się zatrzymywać i trochę szarpnął.)
 3. zamrzeć (gdy wydaje się, że czyjeś serce zamiera, np. ze strachu)
  My heart lurched with fear when I heard her scream. (Moje serce zamarło ze strachu, kiedy usłyszałem jej krzyk.)
  When he saw his bride, his heart lurched. (Kiedy on zobaczył swoją pannę młodą, jego serce zamarło.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. przechył, szarpnięcie, gwałtowny zwrot
  The boat sank because of its sudden lurch. (Łódź zatonęła z powodu swojego nagłego przechyłu.)
  Because of the lurch of the vehicle, we all fell off our seats. (Z powodu szarpnięcia pojazdu, my wszyscy spadliśmy z naszych siedzeń.)
 2. stracona pozycja w grze
  We're in the lurch, we won't win. (Jesteśmy na straconej pozycji, nie wygramy.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

powered by  eTutor logo