KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"szarpnięcie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "szarpnięcie" po polsku

szarpnięcie

rzeczownik
 1. jerk ** , także: jirt Scottish English
  • szarpnięcie, nagłe pchnięcie
   I felt a jerk and saw a thief trying to steal my phone. (Poczułem szarpnięcie i zobaczyłem złodzieja próbującego ukraść mój telefon.)
   A sudden jerk of my head hurt me. (Zabolało mnie nagłe szarpnięcie głowy.)
 2. tug **
  • szarpnięcie, pociągnięcie
   I can take a fellow's head clean off with just a little tug. (Ja mogę zdjąć mu tę główkę z karku jednym leciutkim pociągnięciem.)
   I felt a tug and I turned around. (Poczułem szarpnięcie i się odwróciłem.)
 3. jolt *  
  I felt a jolt in my arm. (Poczułem szarpnięcie za ramię.)
 4. lurch *
  • przechył, szarpnięcie, gwałtowny zwrot
   The boat sank because of its sudden lurch. (Łódź zatonęła z powodu swojego nagłego przechyłu.)
   Because of the lurch of the vehicle, we all fell off our seats. (Z powodu szarpnięcia pojazdu, my wszyscy spadliśmy z naszych siedzeń.)
 5. wrench *  
 6. yank *   [policzalny]
 7. hitch *
 8. wrenching
 9. pluck *
  • pociągnięcie, szarpnięcie
   The pluck made me dizzy. (Szarpnięcie oszołomiło mnie.)
 10. jolting
  • szarpnięcie (samochodu)
 11. lurching
  • szarpnięcie (o samochodzie)
 12. recoiling
czasownik
 1. tug **
  • pociągać, szarpać
   I felt somebody tug on my sleeve. (Poczułem, że ktoś pociągnął mnie za rękaw.)
   She tugged my hair! (Ona pociągnęła mnie za włosy!)
   When he is nervous, he tugs at his moustache. (Kiedy on jest zdenerwowany, szarpie za swoje wąsy.)
 2. jerk ** , także: jirt Scottish English
 3. tear , ****
  • szarpać, wyszarpywać [przechodni]
   The thief tore the handbag off my arm. (Złodziej wyszarpał torebkę z mojego ramienia.)
   He wanted to tear the wallet off my hand but I was stronger. (Chciał wyrwać mi portfel z ręki, ale byłem silniejszy.)
 4. yank *
 5. twitch *
  • szarpać, ciągnąć
   He twitched at the end of the rope. (On pociągnął za koniec sznurka.)
   The dog twitched at the leg of my trousers. (Pies szarpnął za nogawkę moich spodni.)
 6. jar **  
  I saw a man jarring a woman so I helped her. (Widziałem mężczyznę szarpiącego kobietę, więc jej pomogłem.)
 7. pluck *
  • rwać, szarpać, zrywać język pisany
   She was so distressed that she plucked her hair. (Ona była tak zrozpaczona, że rwała swoje włosy.)
   Could you pluck some flowers for me? (Możesz zerwać dla mnie kilka kwiatów?)
 8. jiggle
 9. pull *****
  • pociągnąć za coś, szarpać [przechodni]
   She pulled the door, but it wouldn't budge. (Ona pociągnęła za drzwi, ale one nawet nie drgnęły.)
   Her daughter pulled my skirt. (Jej córka szarpała moją spódnicę.)
 10. scrabble
 11. lug
 12. mangle
 13. jigger
phrasal verb
 1. fumble with something
 1. rip something away
czasownik
 1. buck ***
  • szarpnąć, szarpać (np. samochodem przez nieumiejętne ruszanie) American English
   The ship started to buck on the water. (Statek zaczął szarpać na wodzie.)
   Don't buck the wheel. (Nie szarp kierownicą.)
 2. wrench *
  • szarpać, szarpnąć
   The thief wrenched the purse from me and ran away. (Złodziej wyszarpnął mi torebkę i uciekł.)
 3. lurch *
  • szarpnąć (o samochodzie)
   My car lurched when I tried to start the engine. (Moje auto szarpnęło, kiedy próbowałem uruchomić silnik.)
   The train started to halt and slightly lurched. (Pociąg zaczął się zatrzymywać i trochę szarpnął.)
 4. recoil
 5. yoink
phrasal verb
 1. hike something up potocznie , hitch something up , także: hitch something *
Review: FIGHTING
czasownik
 1. struggle ****
  • szamotać się, szarpać się [nieprzechodni]
   The thief struggled with the police officer. (Złodziej szarpał się z policjantem.)
   I struggled with Peter but he was stronger than me. (Szarpałem się z Peterem, ale on był ode mnie silniejszy.)

powered by  eTutor logo