TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"uchylanie się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "uchylanie się" po polsku

uchylanie się

rzeczownik
 1. evasion
 2. lurching
 3. dodging
 4. skulking
  • uchylanie się (od obowiązków)
 5. burking
 6. eluding
  • uchylanie się, unikanie (np. służby wojskowej, spojrzenia)
czasownik
 1. lift ****
  • uchylać, znosić (np. wyrok) [przechodni]
   The court lifted his sentence. (Sąd uchylił jego wyrok.)
   At this stage, the court cannot lift the sentence. (Na tym etapie sąd nie może już uchylić wyroku.)
 2. repeal *
 3. abolish *
 4. override
  • uchylić, uchylać (np. prawo)
   As your superior I can override this decision. (Jako wasz przełożony mogę uchylić tą decyzję.)
 5. overrule
 6. remove ****
 7. ignore , ***
 8. rescind
 9. abrogate
 10. quash
  • odrzucać (np. werdykt), uchylać oficjalnie
   The court may dismiss the appeal or quash the decision. (Sąd może odrzucić apelację lub uchylić decyzję.)
 11. disaffirm
 1. set aside **  
czasownik
 1. cancel **
  • uchylić (wyrok sądowy) [przechodni]
   The judge cancelled his sentence because there was no evidence. (Sędzia uchylił jego wyrok, bo nie było żadnych dowodów.)
 2. waive
 3. leave ajar
  • uchylić (np. okno, drzwi), zostawić uchylone (np. drzwi, okno)
   We left the door ajar to listen to their conversation. (Zostawiliśmy uchylone drzwi, by słuchać ich rozmowy.)
 4. crank open
 5. undraw
phrasal verb
 1. crack open , open a crack
czasownik
 1. evade
czasownik
 1. avoid ****
  • unikać, uchylać się (np. od służby wojskowej, od płacenia podatków) [przechodni]
   You can't avoid paying taxes - they'll arrest you. (Nie możesz uchylać się od płacenia podatków - aresztują cię.)
   He would avoid recruitment to the Napoleonic armies. (On unikał służby wojskowej w armiach Napoleona.)
 2. lurch *
  • uchylać się, schodzić na bok, chwiać się
   The man was drunk and he lurched towards me. (Facet był pijany i zachwiał się w moją stronę.)
   He wasn't feeling well so he lurched to the side of the road. (On nie czuł się dobrze, więc zszedł na bok drogi.)
   He lurched to one side and then fell down. (On uchylił się w jedną stronę, po czym upadł.)
 3. burke *
 4. elude
 5. shirk
 6. shirk something , shirk doing something , shirk from something , shirk from doing something
 7. skulk , także: sculk