"unieważniać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "unieważniać" po polsku

unieważniać

czasownik
 1. repeal *
 2. abolish *
 3. overturn , *
 4. void *   oficjalnie
  link synonim: invalidate
 5. revoke
 6. invalidate
 7. rescind
 8. nullify
 9. quash   oficjalnie
 10. disallow
 11. annul
 12. abrogate
 13. abate   termin techniczny
 14. disannul
czasownik
 1. outlaw *
  • unieważnić (np. kontrakt)  AmE
   You cannot outlaw this contract. (Tego kontraktu nie można unieważnić.)
 2. overrule
 3. vitiate   oficjalnie
 4. defease  
 5. make void

powered by  eTutor logo