"nieważny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nieważny" po polsku

nieważny

przymiotnik
 1. irrelevant *  
  przeciwieństwo: relevant
 2. invalid
  • nieprawidłowy, nieważny (np. o bilecie, dokumencie)
   Without this stamp your passport is invalid. (Bez tej pieczątki twój paszport jest nieważny.)
   He paid a fine for having an invalid ticket. (Zapłacił mandat za posiadanie nieważnego biletu.)
   The password is invalid. (Hasło jest nieprawidłowe.)
   przeciwieństwo: valid
 3. unimportant
 4. null
  • nieważny (np. decyzja, dokument)
 5. paltry
 6. nonsignificant
 7. void *
 8. out-of-date , out of date
 9. non-essential , także: nonessential
 10. gnatlike
 11. nonmajor
 12. nonvalid
 13. petit
 14. nugatory
 15. inessential
 16. nonserious
 17. nonmaterial
 18. disallowed
 19. piddly
 20. poxy
 21. matterless
idiom
 1. of no consideration
  • nieważny, bez znaczenia
 1. null and void
  • nieważny, nieprawomocny, bez mocy prawnej
   Any provision that is against the law is null and void. (Każde postanowienie niezgodne z prawem jest nieważne.)
   An unsigned agreement is null and void. (Niepodpisana umowa nie ma mocy prawnej.)
   According to labour code, an employment contract concluded between an employer and an employee under sixteen is considered as null and void. (Według kodeksu pracy umowę o pracę, zawartą między pracodawcą a pracownikiem poniżej szesnastego roku życia, uznaje się za nieważną.)

powered by  eTutor logo