"nieważny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nieważny" po polsku

nieważny

przymiotnik
 1. irrelevant *  
  It's irrelevant whether you like it or not. (Nieważne, czy ci się to podoba czy nie.)
  przeciwieństwo: relevant
 2. invalid
  • nieprawidłowy, nieważny (np. o bilecie, dokumencie)
   Without this stamp your passport is invalid. (Bez tej pieczątki twój paszport jest nieważny.)
   He paid a fine for having an invalid ticket. (Zapłacił mandat za posiadanie nieważnego biletu.)
   The password is invalid. (Hasło jest nieprawidłowe.)
   przeciwieństwo: valid
 3. unimportant
 4. null
  • nieważny (np. decyzja, dokument)
 5. paltry
 6. nonsignificant
 7. void *
 8. out-of-date , out of date
 9. expired
  • nieważny (po terminie)
   Can I renew my passport if it's expired? (Czy mogę odnowić swój paszport, jeśli jest nieważny?)
 10. non-essential , także: nonessential
 11. gnatlike
 12. nonmajor
 13. nonvalid
 14. petit
 15. nugatory
 16. inessential
 17. nonserious
 18. nonmaterial
 19. disallowed
 20. piddly
 21. poxy
 22. matterless
idiom
 1. of no consideration
  • nieważny, bez znaczenia
 1. null and void
  • nieważny, nieprawomocny, bez mocy prawnej
   Any provision that is against the law is null and void. (Każde postanowienie niezgodne z prawem jest nieważne.)
   An unsigned agreement is null and void. (Niepodpisana umowa nie ma mocy prawnej.)
   According to labour code, an employment contract concluded between an employer and an employee under sixteen is considered as null and void. (Według kodeksu pracy umowę o pracę, zawartą między pracodawcą a pracownikiem poniżej szesnastego roku życia, uznaje się za nieważną.)

powered by  eTutor logo