BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"cofnąć coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "cofnąć coś" po polsku

cofnąć coś

phrasal verb
 1. take something back * , także: take back something
  • cofnąć coś (co się wcześniej powiedziało)
   Okay, I take back what I said. (Okej, cofam to co powiedziałem.)
   You'd better take that back! (Lepiej to cofnij!)
 1. revoke something
czasownik
 1. cancel **
 2. undo *
 3. withhold *
 4. countermand
 5. retrude
 6. disattach
 7. decondition
obrazek do "reverse" po polsku
czasownik
 1. back *****
  • cofać, wycofywać [przechodni/nieprzechodni]
   Back the car, I saw something in that window! (Cofnij samochód, widziałem coś w tamtym oknie!)
   He helped her back the car. (On pomógł jej wycofać samochód.)
   He backed the car out of the garage. (On wycofał samochód z garażu.)
 2. reverse BrE *** , back up AmE *
  • cofać (pojazdem) [przechodni/nieprzechodni]
   Put the car into reverse gear to back up. (Wrzuć wsteczny bieg, żeby cofnąć.)
   You're blocking my gate - can you reverse a little? (Blokujesz moją bramę - możesz trochę cofnąć?)
   I reversed my car into a litter bin. (Cofnąłem swoim samochodem w kosz na śmieci.)
   She carefully reversed out of the parking space. (Ona ostrożnie wycofała z miejsca parkingowego.)
   You can't park your car here, you have to reverse a little. (Nie możesz tutaj zaparkować samochodu, musisz trochę cofnąć.)
 3. run something back , run back something *
 4. recall ****
  • cofać (obietnicę, dane słowo) [przechodni]
   I never recall my promises. (Nigdy nie cofam moich obietnic.)
   You gave me your word that we would go to Spain, you can't recall it now. (Dałeś mi słowo, że pojedziemy do Hiszpanii, nie możesz go teraz cofnąć.)
 5. regress
 6. rewind
  • przewijać do tyłu, cofać
   Could you please rewind it? I want to see it again. (Możesz cofnąć? Chcę zobaczyć to jeszcze raz.)
   He rewound the tape and erased the record. (On przewinął taśmę do tyłu i skasował nagranie.)
 7. retract
 8. withdraw **
  • cofać (np. rękę, ramię) [przechodni]
   She reached for my hand but I withdrew it and went out of the room. (Ona sięgnęła po moją rękę, ale ją cofnąłem i wyszedłem z pokoju.)
   Don't withdraw your hand, he only wants to touch you. (Nie cofaj ręki, on tylko chce cię dotknąć.)
 9. recant
 10. rew
 11. disaffirm
 12. unspeak
czasownik
 1. recoil
 2. duck back  
 3. backspace
 4. regrade
phrasal verb
 1. stand back
 2. draw back
  • cofnąć się, cofać się
   She drew back when I leaned in to kiss her. (Ona się cofnęła, kiedy pochyliłem się, aby ją pocałować.)
phrasal verb
 1. get back ***
 2. fall back *
 3. move backwards  
 4. cast back
czasownik
 1. move back *  
 2. back away *
 3. resolve ***
 4. wince *
 5. backtrack
 6. recede *
 7. retrograde  
 8. go backwards  
 9. reflux
 10. retrogress   oficjalnie
 1. fall astern  
idiom
 1. put the clock back , turn the clock back , turn back the clock , set back the clock , także: rewind the clock

powered by  eTutor logo