"odskoczyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odskoczyć" po polsku

odskoczyć

czasownik
 1. spring ****
  • odskoczyć, odskakiwać, odbić, odbijać [nieprzechodni]
   I sprang from him the second he touched me. (Odskoczyłem od niego w sekundzie, w której mnie dotknął.)
   I sprang just in time to avoid the kick. (Odskoczyłem w samą porę, aby uniknąć kopnięcia.)
   link synonim: boing
 2. recoil
  • cofnąć się, odsunąć (od czegoś lub kogoś), odskoczyć
   She recoiled in horror. (Ona odskoczyła z przerażeniem.)
 3. spring back
phrasal verb
 1. jump back
 2. snap back
 3. leap aside  

"odskoczyć" — Słownik kolokacji angielskich

leap aside kolokacja
 1. leap czasownik + aside przysłówek = odskoczyć
  Zwykła kolokacja

  He could not leap aside: Min stood right behind him.

  Podobne kolokacje:
jump back kolokacja
 1. jump czasownik + back particle = odskoczyć, wrócić do pozycji wyjściowej
  Zwykła kolokacja

  She jumped back a step and put a bullet right through the middle of his chest.

  Podobne kolokacje:
spring back kolokacja
 1. spring czasownik + back particle = odskakiwać do tyłu, odskoczyć
  Luźna kolokacja

  The youth sprang back with what seemed like the last of his strength.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo