"jump into" — Słownik kolokacji angielskich

jump into kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skakać do
  1. jump czasownik + into przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    The thing must have jumped into his mind in a moment.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo