ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"jump from" — Słownik kolokacji angielskich

jump from kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): skakać z
  1. jump czasownik + from przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    Class size has jumped to 26 from 23 over the last two years.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo