"zaskoczyć kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaskoczyć kogoś" po polsku

czasownik
 1. surprise ****
  • zaskoczyć, zaatakować z zaskoczenia [przechodni]
   He surprised me, I didn't get a chance to defend myself! (On mnie zaskoczył, nie miałem szansy, żeby się obronić!)
   Stay alert, don't let her surprise you! (Pozostań czujny, nie daj jej się zaskoczyć!)
 2. startle *
 3. baffle
 4. click **
  • zrozumieć, pojąć, zaskoczyć potocznie [nieprzechodni]
   Give me a moment to think about it and I'll click. (Daj mi moment, żeby o tym pomyśleć, i zaskoczę.)
   I tried to suggest going out but he didn't click. (Próbowałem zasugerować wyjście z domu, ale nie zrozumiał.)
 5. throw , ****
 6. zap potocznie
 7. spring a surprise
 8. spring into action , spring into life
phrasal verb
 1. knock back
idiom
 1. click into place
 2. drop a bomb on somebody

zaskoczyć kogoś

idiom
 1. blow somebody over
  • zaskoczyć kogoś, zadziwić kogoś
   Don't tell her about my visit, I want to blow her over. (Nie mów jej o mojej wizycie, chcę ją zaskoczyć.)
 2. catch somebody cold    AmE potocznie
  Don't tell him about my visit, I want to catch him cold. (Nie mów mu o mojej wizycie, chcę go zaskoczyć.)
  She caught me cold when she asked me about my relationship. (Zaskoczyła mnie, kiedy zapytała o mój związek.)
 3. catch somebody off guard , throw somebody off guard , take somebody off guard
 4. catch somebody napping  
 5. pitch somebody a curve  
 6. catch somebody on the hop    BrE
 7. throw somebody for a loop  
 8. catch somebody with their trousers down BrE , catch somebody with their pants down AmE
 9. catch somebody bending   potocznie
czasownik
 1. catch somebody unawares
  • zaskoczyć kogoś, nadejść nagle
   The storm caught us unawares in the forest. (Burza zaskoczyła nas w lesie.)
 2. catch somebody off-balance , throw somebody off-balance , throw somebody off balance
phrasal verb
 1. take somebody aback
 2. creep up on somebody
 1. take somebody unawares
phrasal verb
 1. catch somebody out
czasownik
 1. stun **
 2. engage ***
 3. boggle
phrasal verb
 1. spring something on somebody  
  We should prepare them for our decision before we spring it on them. (Powinniśmy przygotować ich na naszą decyzję, zanim ich nią zaskoczymy.)

Powiązane zwroty — "zaskoczyć kogoś"

przymiotnik
zaskoczony = surprised +10 znaczeń
zaskakujący = surprising +7 znaczeń
idiom
rzeczownik
zaskoczenie = surprise +4 znaczenia
czasownik
przeskoczyć = leap +3 znaczenia
wyskoczyć = jump out +2 znaczenia
odskoczyć = spring +2 znaczenia
phrasal verb
wyskoczyć = dart out +2 znaczenia
odskoczyć = jump back +1 znaczenie
podskoczyć = start up +1 znaczenie
zeskoczyć = jump off +1 znaczenie
naskoczyć = blow up +1 znaczenie