Kurs BUSINESS ENGLISH -50%Biznesowy angielski taniej tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"zaskoczyć kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zaskoczyć kogoś" po polsku

czasownik
 1. surprise ****
  • zaskoczyć, zaatakować z zaskoczenia [przechodni]
   He surprised me, I didn't get a chance to defend myself! (On mnie zaskoczył, nie miałem szansy, żeby się obronić!)
   Stay alert, don't let her surprise you! (Pozostań czujny, nie daj jej się zaskoczyć!)
 2. startle *
 3. baffle
 4. click **
  • zrozumieć, pojąć, zaskoczyć potocznie [nieprzechodni]
   Give me a moment to think about it and I'll click. (Daj mi moment, żeby o tym pomyśleć, i zaskoczę.)
   I tried to suggest going out but he didn't click. (Próbowałem zasugerować wyjście z domu, ale nie zrozumiał.)
 5. throw , ****
 6. zap potocznie
 7. spring a surprise
 8. spring into action , spring into life
phrasal verb
 1. knock back
idiom
 1. click into place
 2. drop a bomb on somebody

zaskoczyć kogoś

idiom
 1. blow somebody over
  • zaskoczyć kogoś, zadziwić kogoś
   Don't tell her about my visit, I want to blow her over. (Nie mów jej o mojej wizycie, chcę ją zaskoczyć.)
 2. catch somebody cold   American English potocznie
  Don't tell him about my visit, I want to catch him cold. (Nie mów mu o mojej wizycie, chcę go zaskoczyć.)
  She caught me cold when she asked me about my relationship. (Zaskoczyła mnie, kiedy zapytała o mój związek.)
 3. catch somebody napping  
 4. catch somebody off guard , throw somebody off guard , take somebody off guard
 5. pitch somebody a curve  
 6. catch somebody on the hop   British English
 7. throw somebody for a loop  
 8. catch somebody with their trousers down British English , catch somebody with their pants down American English
 9. catch somebody bending   potocznie
czasownik
 1. catch somebody unawares
  • zaskoczyć kogoś, nadejść nagle
   The storm caught us unawares in the forest. (Burza zaskoczyła nas w lesie.)
 2. catch somebody off-balance , throw somebody off-balance , throw somebody off balance
phrasal verb
 1. take somebody aback
 2. creep up on somebody
 1. take somebody unawares
phrasal verb
 1. catch somebody out
czasownik
 1. stun **
 2. engage ***
 3. boggle

Powiązane zwroty — "zaskoczyć kogoś"

przymiotnik
zaskoczony = surprised +9 znaczeń
zaskakujący = surprising +6 znaczeń
idiom
inne
rzeczownik
zaskoczenie = surprise +4 znaczenia
czasownik
przeskoczyć = leap +4 znaczenia
wyskoczyć = jump out +2 znaczenia
odskoczyć = spring +2 znaczenia
phrasal verb
wyskoczyć = dart out +2 znaczenia
odskoczyć = jump back +1 znaczenie
podskoczyć = start up +1 znaczenie
zeskoczyć = jump off +1 znaczenie
naskoczyć = blow up +1 znaczenie

powered by  eTutor logo