ZAKOCHAJ SIĘ W ANGIELSKIMRoczny kurs eTutor angielski 40% taniejSPRAWDŹ >>

"wyskoczyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyskoczyć" po polsku

wyskoczyć

obrazek do "jump out" po polsku
czasownik
 1. jump out *  
  He jumped out of the car and ran towards her. (On wyskoczył z samochodu i pobiegł w jej stronę.)
  She jumped out of the water. (Ona wyskoczyła z wody.)
  I was so scared I almost jumped out of my skin. (Byłem tak przerażony, że omal nie wyskoczyłem ze skóry.)
 2. erupt *
 3. nip
phrasal verb
 1. dart out
 2. spring out
 3. come up ****
  • wyświetlać się, pojawiać się, wyskoczyć (np. na ekranie)
   An advert for baby clothes came up on the screen. (Reklama ciuszków dla dzieci wyświetliła się na ekranie.)
idiom
 1. put one's foot in it BrE , put one's foot in the mouth AmE , put one's foot in one's mouth AmE
Base Jumping the Verdon
czasownik
 1. pop ***   [nieprzechodni]
  We had to pop out of the car. (Musieliśmy wyskoczyć z samochodu.)
  A cat popped out of a box. (Kot wyskoczył z pudełka.)
  I was looking for my son when suddenly he popped out of the closet. (Szukałem swojego syna, kiedy nagle wyskoczył z szafy.)
 2. burst ***
  • wyskakiwać, wskakiwać (np. do pokoju, do sali) [nieprzechodni]
   I burst into the room and scared my mother. (Wskoczyłem do pokoju i przestraszyłem moją mamę.)
   The cat burst out of the bushes and ran away. (Kot wyskoczył z krzaków i uciekł.)
   W tym znaczeniu "burst" występuje z przysłówkiem lub przyimkiem.
phrasal verb
 1. pop up *
 2. pop out
 3. bob up
  • nagle się pojawiać, wyskakiwać
   A tall figure bobbed up. (Nagle pojawiła się wysoka postać.)
 4. hop out  

"wyskoczyć" — Słownik kolokacji angielskich

spring out kolokacja
 1. spring czasownik + out particle = wyskoczyć, pojawić się (skądś)
  Bardzo silna kolokacja

  Down the hall a light sprang out and Jim heard his father's voice.

  Podobne kolokacje:
jump out kolokacja
 1. jump czasownik + out particle = wyskoczyć
  Bardzo silna kolokacja

  I jumped out again and went to a phone box.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo