ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"naskoczyć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "naskoczyć" po polsku

naskoczyć

phrasal verb
  1. blow up *
  2. lash out

"naskoczyć" — Słownik kolokacji angielskich

blow up kolokacja
  1. blow czasownik + up particle = wybuchnąć gniewem, naskoczyć (na kogoś)
    Bardzo silna kolokacja

    His car blew up when he turned on the key.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo