TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"get at somebody" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get at somebody" po angielsku

get at somebody *

phrasal verb
 1. naskoczyć na kogoś, skrytykować kogoś
  My mother got at me and I feel offended. (Moja mama na mnie naskoczyła i czuję się urażony.)
  He wasn't satisfied with my work so he got at me. (On nie był zadowolony z mojej pracy, więc na mnie naskoczył.)
 2. zastraszać kogoś potocznie
  The bully got at the small boy. (Łobuz zastraszył małego chłopca.)
  Somebody who gets at children should be punished! (Ktoś, kto zastrasza dzieci, powinien być ukarany!)
przyimek
 1. w, przy, na
  Let's meet at the cinema. (Spotkajmy się w kinie.)
  She wasn't at the university today. (Ona nie była dzisiaj na uniwersytecie.)
  She is at school now. (Ona jest teraz w szkole.)
  Anna is sitting at the desk. (Anna siedzi przy biurku.)
  Tony lives at 19 Oxford Street. (Tony mieszka przy Oxford Street 19.)
  Przy podawaniu dokładnego adresu stosuje się przyimek "at"; w innym wypadku "on" lub "in" (np.: "Tony lives on/in Oxford Street").
  zobacz także: in, on
 2. na, w czasie (np. obiadu)
  We met at a party on Saturday. (Spotkaliśmy się na imprezie w sobotę.)
  It will be snowing at Christmas. (Będzie padać śnieg w Boże Narodzenie.)
  We talk about our day at dinner. (W czasie obiadu rozmawiamy o naszym dniu.)
 3. o (np. o godzinie)
  We should meet at 9 o'clock. (Powinniśmy się spotkać o 9.)
  They went for a walk at midnight. (Oni poszli na spacer o północy.)
  I always get up at seven o'clock. (Zawsze wstaję o godzinie siódmej.)
 4. na, w kierunku, do
  Look at me. (Spójrz na mnie.)
  She shouted at him and left. (Ona nakrzyczała na niego i wyszła.)
  He glanced at the lovely girl. (On rzucił okiem na uroczą dziewczynę.)
  He's smiling at me. (On się do mnie uśmiecha.)
 5. w (coś, np. dobry w coś)
  I'm not good at playing basketball. (Nie jestem dobry w granie w koszykówkę.)
  Are you good at chess? (Jesteś dobry w szachy?)
 6. u (kogoś)
  I can't talk, I'm at the dentist's. (Nie mogę rozmawiać, jestem u dentysty.)
  Sally is at my mum's. (Sally jest u mojej mamy.)
  "Where are you?" I'm at Peter's." ("Gdzie jesteś" "Jestem u Petera.")
  My son is at my dad's. He helps him fix the car. (Mój syn jest u mojego taty. On pomaga mu naprawić auto.)
 7. na (coś), w reakcji na, z powodu, czymś
  I was very happy at the news of your engagement. (Byłam bardzo szczęśliwa w na wieść o twoich zaręczynach.)
  We weren't surprised at the news of his death. (Nie byliśmy zdziwieni w reakcji na wiadomość o jego śmierci.)
 8. po, o (cenie, sprzedawać coś)
  We're selling these at a lower price now. (Sprzedajemy je teraz po niższej cenie.)
 9. po, z prędkością
  We will never get there at that speed! (Nigdy tam nie dotrzemy z tą prędkością!)
 10. w (trakcie), w stanie
  Our country is at war. (Nasz kraj jest w stanie wojny.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. @, małpa (znak używany w adresach poczty internetowej)
przyimek
 1. pod (używane do określenia numeru telefonu, pod jakim ktoś jest dostępny)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

idiom
 1. spróbować
 2. śmiało (zachęta do zrobienia czegoś)
 3. atakować
 1. być w coś zaangażowanym
wykrzyknik
 1. Strzeż się! przestarzale
  Wykrzyknienie kierowane do osoby, która ma zostać zaatakowana.

antithrombin , AT (skrót)

rzeczownik
 1. antytrombina
rzeczownik
 1. Szlak Appalachów