"w czasie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "w czasie" po polsku — Słownik angielsko-polski

w czasie

przyimek
 1. at ***** , at *****
  • na, w czasie (np. obiadu)
   We met at a party on Saturday. (Spotkaliśmy się na imprezie w sobotę.)
   It will be snowing at Christmas. (Będzie padać śnieg w Boże Narodzenie.)
   We talk about our day at dinner. (W czasie obiadu rozmawiamy o naszym dniu.)
 2. during *****
  • w czasie, podczas, w trakcie, w dobie
   I'll have this cleaned up during my break. (Posprzątam to w trakcie przerwy.)
   Someone stole their car during the night. (Ktoś ukradł ich samochód podczas nocy.)
   He fell asleep during the film. (On zasnął w trakcie filmu.)
   "During" jest przyimkiem (preposition) - używamy go przed rzeczownikami (na przykład we frazach typu "during the night", "during the meeting").
   zobacz także: while
 3. within *****
  • w czasie, w ciągu, w
   We will finish within an hour. (Skończymy w ciągu godziny.)
   He ate 20 hot-dogs within 10 minutes. (On zjadł 20 hot-dogów w ciągu 10 minut.)
   link synonim: in
 1. as and when
przysłówek
 1. longitudinally
  • (rozłożony) w czasie (np. badania)
przysłówek
 1. in time ***
  • w swoim czasie, za jakiś czas
   I can't finish it now, I'll do it in time. (Nie mogę teraz tego skończyć, zrobię to za jakiś czas.)
   Be patient. I'll tell you everything in time. (Bądź cierpliwy. Powiem ci wszystko w swoim czasie.)
idiom
 1. in one's own sweet time

Powiązane zwroty — "w czasie"

rzeczownik
chwila (punkt w czasie) = moment
punkt (w czasie) = point , pt (skrót)
ruch (w czasie pływania, np. ręką lub wiosłem) = stroke
walka (w czasie wojny) = fighting
moment (punkt w czasie, kiedy coś się dzieje) = time
Unia (stany północne USA w czasie wojny secesyjnej) = the Union
zajęcie (w czasie wolnym) = occupation
natarcie (w czasie wojny) = attack
odpowiedź (np. w czasie rozmowy, na list) = answer
wydatki (robione np. w czasie podróży) = expenses
porcja (zestaw przedmiotów wyprodukowany w jednym czasie) = batch
pałeczka (przekazywana w czasie sztafety) = baton
próba (okres, w czasie którego pracownik musi się poprawić) = probation
komentarz (np. w czasie filmu) = narration
mantra (słowa powtarzane w czasie medytacji) = mantra
okupant (w czasie wojny) = occupier
rzut (zestaw działań wykonywanych jednocześnie bądź w podobnym czasie) = batch
oddalenie (w czasie) = remoteness
kawaler (stronnik Karola I w czasie wojny domowej) = cavalier
młotek (np. używany w czasie aukcji) = hammer
czasownik
rozkładać (w czasie) = spread , spread out
nacierać (w czasie wojny) = attack
kurczyć (w czasie, objętości) = telescope
umiejscowić (umieścić w określonym czasie i miejscu) = set
zalać (np. obszar w czasie powodzi) = overwhelm
zedrzeć (np. kolano w czasie upadku) = bark
przysłówek
dalej (o czasie, wstecz lub w przyszłość) = further
gwałtownie (w szybkim tempie i krótkim czasie) = rapidly
bliżej (o odległości w czasie) = near
mniej (np. o ileś procent w czasie wyprzedaży) = off
przymiotnik
równoległy (w czasie) = simultaneous
określony (forma czasownika, np. w czasie przeszłym) = finite
neutralny (np. w czasie wojny) = neutral
inne
za kogoś (w czasie toastów) = here's to somebody
przed kimś (niedaleko w czasie) = in front of somebody
wykrzyknik
Na zdrowie! (w czasie wznoszenia toastu) = Cheers!

"w czasie" — Słownik kolokacji angielskich

at time kolokacja
Popularniejsza odmiana: at the time
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w czasie
 1. at przyimek + time rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  Cases are held at different times to any other case being heard by the court on the day.

  Podobne kolokacje: