GORĄCA OFERTA -40%Zgarnij kurs angielskiego w niższej cenie!SPRAWDŹ >>Zamknij

"dalej" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "dalej" po polsku

dalej

przysłówek
 1. on , *****
  • dalej (kontynuując)
  • dalej (pójść dalej)
 2. further ****
  • dalej (więcej)
   We are not getting much further in understanding this problem. (Nie dochodzimy nigdzie dalej w zrozumieniu tego problemu.)
   The scientists are not sure. They are waiting for further details. (Naukowcy nie są pewni. Czekają na więcej szczegółów.)
  • dalej (o czasie, wstecz lub w przyszłość)
   She would like to move our meeting further back in time. (Ona chciała by przesunąć nasze spotkanie na wcześniej.)
  • dalej (w dodatku) oficjalnie
   Further, she received a gold medal. (W dodatku, ona dostała złoty medal.)
   Further, I don't have any more money left. (W dodatku, nie mam już żadnych pieniędzy.)
   link synonim: furthermore
 3. forth ***
  • naprzód, dalej
   We have to move forth. (Musimy poruszać się naprzód.)
   Let's go forth. (Idźmy naprzód.)
 4. farther **
  • dalej (fizycznie)
   We're a lot farther than we were three hours ago. (Jesteśmy o wiele dalej, niż byliśmy trzy godziny temu.)
   I can't make him go farther. (Nie mogę zmusić go, aby szedł dalej.)
   We can't stop here, we have to go a little farther. (Nie możemy się tu zatrzymać, musimy iść trochę dalej.)
 5. along *****
  • przed siebie, naprzód, dalej (o czymś poruszającym się do przodu)
   Move along there! (Podejdź tam naprzód!)
   Cars were moving along slowly with the traffic jam. (Samochody poruszały się wolno do przodu wraz z zatorem ulicznym.)
 6. beyond ****
  • za (czymś), po drugiej stronie (czegoś), dalej
   To infinity and beyond! (Na koniec świata i jeszcze dalej!)
 7. hereinafter , hereinbelow
 8. hereafter
 9. further away
  • dalej
  • dalej (w dal)
 10. thereinafter
przyimek
 1. past , ****
  • za, dalej
   The police station is just past the post office. (Posterunek policji jest zaraz za pocztą.)
   The bakery is just past the corner. (Cukiernia jest tuż za rogiem.)
 1. further out
 2. farther afield , także: further afield
  • dalej (w którymś kierunku)
phrasal verb
 1. come on *** , także: c'mon potocznie
 2. go on *****
idiom
 1. get moving język mówiony , move it język mówiony *
idiom
 1. go for it
  • dawaj!, próbuj!, śmiało!, dalej! język mówiony
   "I'm going to run for mayor." "Go for it! You're the best." ("Zamierzam kandydować na burmistrza." "Dawaj! Jesteś najlepszy.")
   "I'm going to try to play in a volleyball team." "Go for it!" ("Zamierzam spróbować grać w zespole siatkówki." "Próbuj!")
   You can't give up now. Go for it, Peggy! (Nie możesz się teraz poddać. Dawaj, Peggy!)
obrazek do "far" po polsku How Far Is It
przysłówek
 1. far *****
  • daleko
   "How far is it?" "About 800 metres." ("Jak daleko to jest?" "Około 800 metrów.")
   The hospital is quite far away from my house. (Szpital jest raczej daleko od mojego domu.)
   We've come so far that we can't give up now. (Zaszliśmy tak daleko, że nie możemy się teraz poddać.)
  • dalece, daleko, o wiele
   The police are far from truth. (Policja jest daleko od prawdy.)
   My car is far better than his. (Mój samochód jest o wiele lepszy od jego.)
   How far are sisters similar? (Jak dalece podobne do siebie są siostry?)
 2. away *****
  • daleko, z daleka
   Keep this dog away from me. (Trzymaj tego psa z daleka ode mnie.)
   I told him to keep away from my sister. (Kazałem mu trzymać się daleko od mojej siostry.)
 3. far away **
  • daleko, odlegle
   The shop is far away. (Sklep jest daleko.)
   Our hotel was located far away from the city centre. (Nasz hotel był usytuowany daleko od centrum miasta.)
 4. way *****
 5. wide ****
 6. afield
 7. afar   termin literacki
 8. up-country
 1. nowhere near
 2. far afield
 3. in the distance , into the distance  
 4. long way off , long way away , long way ahead  
 5. across the seas
 6. a long ways    AmE

Powiązane zwroty — "dalej"

przymiotnik
dalszy = further +8 znaczeń
daleki = far +4 znaczenia
przyimek
przez (np. przedostać się dalej) = through , także: thru AmE potocznie , także: thro , także: thro'
przysłówek
rzeczownik
dal = distance +1 znaczenie
prowincja (daleko od miasta) = the provinces
czasownik
phrasal verb
określnik
jak dalej = what , także: wat potocznie , także: wut potocznie
inne

"dalej" — Słownik kolokacji angielskich

get moving kolokacja
 1. get czasownik + move czasownik = dalej, naprzód
  Bardzo silna kolokacja

  He stopped for just a moment, then got moving again.

  Podobne kolokacje: