"far" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "far" po angielsku

far *****

"Far" ma dwie formy stopnia wyższego (further, farther) i najwyższego (the furthest, the farthest). Różne źródła podają różne informacje na temat zakresu i możliwości ich użycia. Warto natomiast wiedzieć, że natywni użytkownicy języka częściej użyją "farther" i "the farthest" w odniesieniu do fizycznej odległości, a "further" oraz "the furthest" w odniesieniu do metaforycznej odległości. "Further" oraz "the furthest" będą też częściej użyte w odniesieniu do ilości (np. "dodatkowy").
obrazek do "far" po polsku How Far Is It
przysłówek
Stopniowanie: further stopień wyższy, farther stopień wyższy, the furthest stopień najwyższy, the farthest stopień najwyższy
 1. daleko
  "How far is it?" "About 800 metres." ("Jak daleko to jest?" "Około 800 metrów.")
  The hospital is quite far away from my house. (Szpital jest raczej daleko od mojego domu.)
  We've come so far that we can't give up now. (Zaszliśmy tak daleko, że nie możemy się teraz poddać.)
 2. dalece, daleko, o wiele
  The police are far from truth. (Policja jest daleko od prawdy.)
  My car is far better than his. (Mój samochód jest o wiele lepszy od jego.)
  How far are sisters similar? (Jak dalece podobne do siebie są siostry?)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
Stopniowanie: further stopień wyższy, farther stopień wyższy, the furthest stopień najwyższy, the farthest stopień najwyższy
 1. daleki, odległy
  The road is farther away than I thought. (Droga jest bardziej odległa, niż mi się zdawało.)
  The deadline is far from today. (Nieprzekraczalny termin jest daleko od dzisiaj.)
  That couldn't be further from the truth. (To nie może być bardziej odległe od prawdy.)
  link synonimy: distant, faraway
 2. skrajny
  I don't like extremists. Far-right or far-left, it doesn't matter. (Nie lubię ekstremistów. Skrajna prawica czy skrajna lewica, to nie ma znaczenia.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "far"

przymiotnik
przysłówek
inne
czasownik
rzeczownik
far cry = duża odległość +1 znaczenie
far point = punkt dali (najdalszy punkt widzenia)
idiom
inne
as far as = aż do +1 znaczenie
kolokacje

"far" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "far" po polsku