"daleki od" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "daleki od" po polsku

daleki od

przymiotnik
 1. far from ***
  • daleki od (zrobienia czegoś)
   I am far from finishing this project. (Jestem daleki od skończenia tego projektu.)
   I had a fight with him so I'm far from calling him. (Pokłóciłem się z nim, więc jestem daleki od dzwonienia do niego.)
  • daleki od (bycia jakimś)
   She's far from perfect, but I love her anyway. (Ona jest daleka od ideału, ale i tak ją kocham.)
   You are still very far from being mature. (Nadal jesteś bardzo daleki od bycia dojrzałym.)

powered by  eTutor logo