daleko

far

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

"How far is it?" "About 800 metres." = "Jak daleko to jest?" "Około 800 metrów."