"okrzyczany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "okrzyczany" po polsku — Słownik angielsko-polski

okrzyczany

przymiotnik
 1. far-famed
czasownik
 1. shout ***
  • krzyczeć (mówić coś bardzo głośno) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   Stop shouting at me! (Przestań na mnie krzyczeć!)
   Why are you shouting? (Dlaczego krzyczysz?)
   He was shouting at her. (On krzyczał na nią.)
   link synonim: yell
czasownik
 1. yell *** , yell out   [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
  There is no need to yell, I can hear you well. (Nie ma potrzeby krzyczeć, dobrze cię słyszę.)
  Stop yelling, I can hear you. (Przestań krzyczeć, słyszę cię.)
  He always yells when he is on the phone. (On zawsze krzyczy, kiedy rozmawia przez telefon.)
  link synonimy: shout, cry, scream
czasownik
 1. hail *   [TRANSITIVE]
  The film was hailed as a masterpiece. (Film został okrzyknięty dziełem sztuki.)
czasownik
 1. acclaim

Powiązane zwroty — "okrzyczany"

rzeczownik
krzyczenie = calling +8 znaczeń