ANGIELSKA PACZKA -60%Kup 2 kursy w cenie 1! Tylko do niedzieli.Sprawdź

"głośny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "głośny" po polsku — Słownik angielsko-polski

głośny

Far Too Loud at GRIETFEST 2014 - GRIETFEST
przymiotnik
 1. loud **  
  Could you turn down the music? It's too loud. (Czy możesz ściszyć muzykę? Jest za głośno.)
  Could you speak a little louder? (Czy mógłbyś mówić trochę głośniej?)
 2. renowned *
 3. celebrated *
 4. notorious *
  • znany, głośny (pejoratywnie)
   Angielskie słowo "notorious" nie jest odpowiednikiem polskiego "notoryczny" w znaczeniu "ciągle się powtarzający". Tłumaczenie takie jest kalką językową.
 5. resounding
 6. clamorous  
 7. vociferant  
 8. rackety
 9. loudmouthed
 10. far-famed
 11. full-mouthed , fullmouthed
 12. high-decibel
 13. feted
 14. stertorous