BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"głośny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "głośny" po polsku

głośny

Far Too Loud at GRIETFEST 2014 - GRIETFEST
przymiotnik
 1. loud **  
  Could you turn down the music? It's too loud. (Czy możesz ściszyć muzykę? Jest za głośno.)
  Could you speak a little louder? (Czy mógłbyś mówić trochę głośniej?)
 2. renowned *
 3. celebrated *
 4. notorious *
  • znany, głośny (pejoratywnie)
   Angielskie słowo "notorious" nie jest odpowiednikiem polskiego "notoryczny" w znaczeniu "ciągle się powtarzający". Tłumaczenie takie jest kalką językową.
 5. resounding
 6. clamorous  
 7. loudmouthed
 8. far-famed
 9. full-mouthed , fullmouthed
 10. rackety
 11. vociferant  
 12. high-decibel
 13. stertorous
 14. feted

powered by  eTutor logo