"głośny wybuch" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "głośny wybuch" po polsku

"głośny wybuch" — Słownik kolokacji angielskich

loud explosion kolokacja
 1. loud przymiotnik + explosion rzeczownik = głośny wybuch
  Silna kolokacja

  "Then within three or four minutes I heard a loud explosion".

loud blast kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): głośny wybuch
 1. loud przymiotnik + blast rzeczownik
  Luźna kolokacja

  A loud blast sounded from the ranges, and she flinched.

  Podobne kolokacje:
loud burst kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): głośny wybuch
 1. loud przymiotnik + burst rzeczownik
  Luźna kolokacja

  There was a loud burst of fire followed immediately by another.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo