TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"blast" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "blast" po angielsku

blast **

rzeczownik
 1. podmuch, poryw wiatru [policzalny]
  A sudden blast of wind pushed him back into the room. (Nagły podmuch wiatru wepchnął go z powrotem do pokoju.)
  She shivered as she felt the blast of cold wind. (Ona zatrzęsła się kiedy poczuła podmuch zimnego wiatru.)
 2. eksplozja, wybuch [policzalny]
  It's hard to believe anyone's going to survive that blast. (Trudno uwierzyć, że ktoś mógł przeżyć taki wybuch.)
  The blast was so loud I lost my hearing for a few hours. (Wybuch był tak głośny, iż na kilka godzin straciłem słuch.)
 3. podmuch (np. po wybuchu bomby), fala uderzeniowa [policzalny]
  The explosion was small, but the blast knocked over several buildings. (Wybuch był niewielki, ale podmuch powalił kilka budynków.)
 4. głośny dźwięk, ryk, gwizd [policzalny]
  The blast of the horn made me jump. (Ryk klaksonu sprawił, ze podskoczyłem.)
  I was woken up by a blast of music from the street. (Obudził mnie ryk muzyki z ulicy.)
  link synonim: crash
 5. dobra zabawa, ubaw potocznie [policzalny]
  I had a blast at the concert yesterday. (Dobrze się bawiłem na wczorajszym koncercie.)
  What a blast, we should do it again! (Co za ubaw, powinniśmy to powtórzyć!)
 6. poryw (np. uczuć) [policzalny]
  She kissed him in a blast of love. (Pocałowała go w porywie miłości.)
  Your blasts of emotions are very oppressive. (Twoje porywy uczuć są bardzo uciążliwe.)
 7. zaraza
  Because of the blast, my cow died. (Moja krowa zdechła z powodu zarazy.)
  There was a blast in my garden and all my plants withered. (W moim ogrodzie była zaraza i wszystkie moje rośliny zwiędły.)
 8. bardzo daleka i wysoka piłka (w baseballu)
  He launched a blast which resulted in a home run. (On wystrzelił bardzo daleką i wysoką piłkę, która umożliwiła zaliczenie wszystkich baz.)
 9. ostra krytyka, reprymenda
  His blast made me cry. (Jego ostra krytyka sprawiła, że się popłakałem.)
  I didn't expect such a blast, I didn't do anything. (Nie spodziewałem się takiej reprymendy, nic nie zrobiłem.)
czasownik
 1. wysadzić w powietrze [przechodni]
  A friend of mine has invented a liquid that can blast away mountains. (Mój przyjaciel wynalazł płyn, który może wysadzać w powietrze całe góry.)
  The terrorists blasted a police car. (Terroryści wysadzili w powietrze samochód policyjny.)
 2. spustoszyć, zniszczyć [przechodni/nieprzechodni]
  They blasted my house, they took everything! (Spustoszyli mój dom, zabrali wszystko!)
  Someone blasted my fence when I was sleeping. (Ktoś zniszczył moje ogrodzenie, kiedy spałem.)
  The flood blasted the village. (Powódź zniszczyła wioskę.)
 3. ryknąć, zahuczeć, huczeć [przechodni/nieprzechodni]
  Fire alarm blasted and woke me up. (Alarm pożarowy ryknął i mnie obudził.)
  The music blasted from the speakers. (Muzyka ryknęła z głośników.)
 4. ostro się z kimś rozprawić, surowo skrytykować [przechodni]
  She blasted me in front of the whole office. (Ona surowo mnie skrytykowała przy całym biurze.)
  Don't worry, I'll blast him for his behaviour. (Nie martw się, rozprawię się z nim ostro za jego zachowanie.)
 5. walnąć z całych sił potocznie [przechodni]
  The golfer blasted the ball. (Golfista walnął piłkę z całych sił.)
  He blasted me and I fainted. (Walnął mnie z całych sił i zemdlałem.)
  You have to blast him and run. (Musisz walnąć go z całych sił i uciekać.)
 6. piaskować termin techniczny [przechodni/nieprzechodni]
 7. odstrzeliwać [nieprzechodni]
 8. strofować, dać reprymendę
  The mother blasted her children and grounded them. (Matka dała reprymendę swoim dzieciom i szlaban.)
  Because of my bad behaviour, I was blasted by my father. (Z powodu mojego złego zachowania, dostałem reprymendę od mojego ojca.)
wykrzyknik
 1. a niech to! potocznie
  Blast it! (A niech to!)
  Blast, I forgot my glasses! (A niech to, zapomniałem okularów!)
  Blast, I smutched my skirt! (A niech to, ubrudziłam moja spódniczkę!)
idiom
 1. świetnie się bawić potocznie
  I had a blast at the party. (Świetnie się bawiłem na imprezie.)
  The tickets are bought, the hostel is booked. Guys, we're gonna have a blast! (Bilety kupione, hostel zarezerwowany. Ziomeczki, będziemy się świetnie bawić!)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "blast"

przymiotnik
rzeczownik
blasting = odstrzeliwanie +6 znaczeń
blaster = detonator +3 znaczenia
blast pipe = dysza +2 znaczenia
primer , blasting cap , cartridge primer = spłonka (urządzenie detonujące materiał wybuchowy), zapalnik, detonator
phrasal verb
blast off = odpalać (np. rakietę)
idiom
wykrzyknik
kolokacje

"blast" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "blast" po polsku

blast

rzeczownik
 1. blastoma

Powiązane zwroty — "blast"

rzeczownik