BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"podmuch" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "podmuch" po polsku

podmuch

rzeczownik
 1. blast **
  • podmuch, poryw wiatru [COUNTABLE]
   A sudden blast of wind pushed him back into the room. (Nagły podmuch wiatru wepchnął go z powrotem do pokoju.)
   She shivered as she felt the blast of cold wind. (Ona zatrzęsła się kiedy poczuła podmuch zimnego wiatru.)
  • podmuch (np. po wybuchu bomby), fala uderzeniowa [COUNTABLE]
   The explosion was small, but the blast knocked over several buildings. (Wybuch był niewielki, ale podmuch powalił kilka budynków.)
 2. gust
  • poryw, podmuch (wiatru)
   A gust of wind nearly knocked her off her feet. (Podmuch wiatru prawie zwalił ją z nóg.)
 3. blow , ****
  • podmuch (wiatru) [COUNTABLE]
   A sudden blow of wind messed my hair. (Nagły podmuch wiatru zepsuł moją fryzurę.)
   I felt a cold blow on my face. (Poczułem zimny podmuch na twarzy.)
   A cold blow touched his skin. (Zimny podmuch dotknął jego skóry.)
  • dmuchnięcie, podmuch, odmuch (powietrza) [COUNTABLE]
   I felt a blow on my neck. (Poczułem podmuch na karku.)
   You need two blows to blow the candle. (Potrzebujesz dwóch dmuchnięć, żeby zdmuchnąć świeczkę.)
 4. whiff
  • dmuchnięcie, powiew, podmuch
   There was a whiff of revolution abroad. (Czuć było powiew rewolucji zagranicą.)
 5. flurry
  • tuman, podmuch (deszczu, śniegu)
   I was hit by a flurry of snow when I opened the door. (Kiedy otworzyłem drzwi, uderzył we mnie tuman śniegu.)
 6. puff *
 7. shock ***
  • wstrząs, podmuch (np. po eksplozji) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   The building collapsed in the aftershock of the explosion. (Budynek zawalił się w trakcie wstrząsów wtórnych po eksplozji.)
   The shock came after 5 five minutes. (Wstrząs nadszedł po 5 minutach.)
 8. whoosh , także: woosh
 9. waft
 10. backdraught British English , backdraft American English

powered by  eTutor logo