BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"strofować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "strofować" po polsku

strofować

czasownik
 1. scold
 2. admonish oficjalnie , monish dawne użycie
 3. rebuke
 4. berate
 5. blast **
  • strofować, dać reprymendę
   The mother blasted her children and grounded them. (Matka dała reprymendę swoim dzieciom i szlaban.)
   Because of my bad behaviour, I was blasted by my father. (Z powodu mojego złego zachowania, dostałem reprymendę od mojego ojca.)
 6. flay
 7. chasten
 8. objurgate  

Powiązane zwroty — "strofować"

rzeczownik
strofowanie = scolding +5 znaczeń
inne

powered by  eTutor logo