Odbierz ANGIELSKĄ PACZKĘ3 kursy angielskiego w cenie 1SPRAWDŹ >>

"ostro krytykować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ostro krytykować" po polsku

ostro krytykować

czasownik
 1. slam **
  • oczerniać (kogoś, coś), ostro krytykować (publicznie) [przechodni]
   Some days, you go into work and just get slammed. (Są dni, w które idziesz do pracy i jesteś stale krytykowany.)
   Why do you always slam me? (Czemu zawsze mnie oczerniasz?)
 2. monster **
 3. rap **  
 4. bucket **    AusE
 5. slash *
  • ostro krytykować (kogoś, coś)
 6. flay
 7. zing
 8. fiercely criticise  
 9. scarify   oficjalnie
  My father scarified me. I had tears in my eyes. (Mój ojciec ostro mnie skrytykował. Miałem łzy w oczach.)
  He looked offended when they scarified him. (On wyglądał na obrażonego, kiedy oni ostro go skrytykowali.)
 10. lambaste , także: lambast
phrasal verb
 1. rip apart , rip something apart
idiom
 1. pick holes potocznie , także: pick something to pieces
 1. land on someone potocznie *  
idiom
 1. hit out at somebody    BrE
  My mom hit out at me for my rude behaviour. (Moja mama ostro mnie skrytykowała za moje niegrzeczne zachowanie.)
  I hit out at him for being irresponsible. (Ostro go skrytykowałam za bycie nieodpowiedzialnym.)
 1. tear someone a new one potocznie  
phrasal verb
 1. run somebody down   potocznie
  My teacher ran me down for not doing my homework. (Mój nauczyciel mnie ostro skrytykował za nie odrobienie pracy domowej.)

Powiązane zwroty — "ostro krytykować"

czasownik
napadać kogoś (ostro krytykować) = tilt at somebody
idiom

"ostro krytykować" — Słownik kolokacji angielskich

pick holes kolokacja
 1. pick czasownik + hole rzeczownik = znajdować słabe punkty, ostro krytykować
  Luźna kolokacja

  After all, we're trying to pick holes in it.

powered by  eTutor logo