ANGIELSKI NA WAKACJE -40%Roczny kurs online taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"hole" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "hole" po angielsku

hole ****

obrazek do "hole" po polsku obrazek do "hole" po polsku golf-ball-hole-wallpaper
rzeczownik
 1. dziura, dół (np. w ziemi) [policzalny]
  There was a hole in the ground in my garden, I walked into it and sprained my ankle. (W moim ogrodzie był dół w ziemi, wszedłem w niego i skręciłem kostkę.)
  He dug a hole to plant a tree. (On wykopał dziurę, aby zasadzić drzewo.)
 2. dziura (np. w materiale) [policzalny]
  I have a hole in my shoe. (Mam dziurę w bucie.)
  You should buy a new T-shirt. There is a hole in this one. (Powinieneś kupić nową koszulkę. W tej jest dziura.)
 3. szpara, przerwa [policzalny]
  Can you see the hole between the fireplace and the wall? (Czy widzisz szparę między kominkiem a ścianą?)
  He has a hole between his teeth. (On ma przerwę pomiędzy zębami.)
 4. słaby punkt (np. w teorii) [policzalny]
  There is a hole in your theory. (W twojej teorii jest słaby punkt.)
  I found a hole in his argument. (Znalazłem słaby punkt w jego rozumowaniu.)
 5. nora, jama [policzalny]
  The rabbit disappeared in its hole. (Królik zniknął w swojej norze.)
  Foxes live in a hole. (Lisy żyją w norze.)
  link synonim: burrow
 6. dziura (nieprzyjemne miejsce) potocznie [policzalny]
  It's a real hole, don't go there. (To prawdziwa dziura, nie idź tam.)
  Why did you bring me to this hole? (Czemu przyprowadziłeś mnie do tej dziury?)
 7. dołek (w grze w golfa) [policzalny]
  He hit almost every hole. (Trafił w prawie każdy dołek.)
  There are 18 holes in golf. (W golfie jest 18 dołków.)
 8. tarapaty, wpadka slang
  You're in a hole again. (Znów jesteś w tarapatach.)
  I can't get in a hole again - this time he won't help me. (Nie mogę znowu wpaść w tarapaty - tym razem on mi nie pomoże.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. trafić w dołek (w grze w golfa)
  If you hole now, you'll get twenty points. (Jeśli trafisz teraz w dołek, dostaniesz dwadzieścia punktów.)
  I see that you can't hole today - you must be distracted by something. (Widzę, że nie możesz dziś trafić w dołek - musisz być czymś rozkojarzony.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. popapraniec
  You a hole, what did you do to her? (Ty popaprańcu, co jej zrobiłeś?)
  You should keep away from that hole; he's dangerous. (Powinieneś trzymać się z dala od tego popaprańca; jest niebezpieczny.)
 2. dupek
  He is a real a hole, don't go out with him. (On jest prawdziwym dupkiem, nie wychodź z nim.)
  Her husband is a hole. I don't like him. (Jej mąż to dupek. Nie lubię go.)
rzeczownik
 1. dupek wulgarnie
  Shut up and get out, you arsehole! (Zamknij się i wynoś się stąd, ty dupku!)
  You're such an asshole. (Jesteś takim dupkiem.)
  link synonim: crap ass

Powiązane zwroty — "hole"

idiom
rzeczownik
black hole = czarna dziura +1 znaczenie
punch , hole punch , także: puncher , także: paper punch = dziurkacz
rabbit hole = królicza nora (jako przejście do innego wymiaru np. za pomocą środków odurzających) +1 znaczenie
hellhole , także: hell-hole = piekło (nieprzyjemne miejsce) +1 znaczenie
bolthole , także: bolt-hole = kryjówka, miejsce ucieczki +1 znaczenie
shell hole = lej (po wybuchu pocisku)
funk hole = kryjówka +1 znaczenie
drinking hole = sadzawka (np. na pustyni)
holing = trafienie w dołek (w grze w golfa)
glory hole = graciarnia, składzik +2 znaczenia
przymiotnik
inne
phrasal verb
hole up = zaszyć się (schować się)
kolokacje

"hole" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "hole" po polsku

hol

obrazek do "hall" po polsku obrazek do "lounge" po polsku
rzeczownik
 1. hall , ****
 2. lounge * , lobby , **
  • hol (w hotelu) [policzalny]
   If you get to the hotel before us, just wait in the lounge. (Jeśli dotrzesz do hotelu przed nami, po prostu zaczekaj w holu.)
   The elevator is in the lobby. (Winda jest w holu.)
   The lobby was crowded with hotel guests. (Hol był zatłoczony przez gości hotelowych.)
 3. tow , *
  • hol (linka holownicza lub łańcuch do holowania)
   Attach the tow to the back of the car. (Przymontuj linkę holowniczą do tyłu samochodu.)
 4. vestibule
 5. tow line  

Powiązane zwroty — "hole"

czasownik
holować = haul +3 znaczenia
rzeczownik
holownik = tugboat , także: tug +2 znaczenia
phrasal verb

powered by  eTutor logo