"stłamsić coś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "stłamsić coś" po polsku

czasownik
 1. crush **
  • zdruzgotać, zmiażdżyć, stłamsić (np. uwagami, krytyką) [TRANSITIVE]
   Things he said crushed me. (Rzeczy, które powiedział, zdruzgotały mnie.)
   He crushed my hopes for a better future. (On zdruzgotał moje nadzieje na lepszą przyszłość.)
   Their boss can crush them by his criticism. (Ich szef może ich zdruzgotać swoją krytyką.)
czasownik
 1. suppress *
czasownik
 1. crumple  
  link synonim: crumple up

stłamsić coś

phrasal verb
 1. slap something down

Powiązane zwroty — "stłamsić coś"

phrasal verb
czasownik
tłamsić = stifle +1 znaczenie

powered by  eTutor logo