Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"zakazywać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zakazywać" po polsku

zakazywać

czasownik
 1. bar ****
  • zakazywać, zabraniać (komuś czegoś lub wstępu gdzieś) [TRANSITIVE]
   Jane can't go there. She is barred from this club. (Jane nie może tam iść. Ma zabroniony wstęp do tego klubu.)
   They barred me from the kitchen after I caused a small fire. (Zabronili mi wstępu do kuchni po tym, jak spowodowałem mały pożar.)
   The minister barred demonstrations. (Minister zabronił demonstracji.)
   link synonim: ban
 2. prohibit **
  • zabraniać, zakazywać [TRANSITIVE]
   The state may not prohibit relationships on the basis of religion or sexual orientation. (To państwo nie może zakazać związków ze względu na wyznanie lub orientację seksualną.)
 3. suppress *
 4. inhibit *
 5. outlaw *
 6. disallow
 7. proscribe
 8. interdict
  • zakazać, zakazywać (gdy sąd zabrania czegoś)
 9. debar
 10. forefend , forfend   old-fashioned
 11. forfend   old-fashioned
czasownik
 1. ban ***
  • zakazać, zabronić (czegoś) [TRANSITIVE]
   You can't ban me from doing what I want. (Nie możesz mi zakazać robienia tego, czego chcę.)
   This law will ban the use of weapons by young people under 18. (Ta ustawa zabroni używania broni przez młodzież poniżej 18. roku życia.)
   Smoking in public places is banned. (Palenie w miejscach publicznych jest zakazane.)
   link synonimy: disqualify, bar
 2. taboo * , także: tabu
 3. disqualify

powered by  eTutor logo