"prohibit" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "prohibit" po angielsku — Słownik polsko-angielski

prohibit **

czasownik
  1. zabraniać, zakazywać [TRANSITIVE]
    The state may not prohibit relationships on the basis of religion or sexual orientation. (To państwo nie może zakazać związków ze względu na wyznanie lub orientację seksualną.)
  2. uniemożliwać [TRANSITIVE]
    Asthma prohibited me from being a teacher. (Astma uniemożliwiła mi zostanie nauczycielem.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.