"prohibit discrimination" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zakaż dyskryminacji
  1. prohibit czasownik + discrimination rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Several other states and cities prohibit such discrimination in public employment.

powered by  eTutor logo