"zakazany" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zakazany" po polsku — Słownik angielsko-polski

zakazany

przymiotnik
 1. banned  
  This organization is banned in democratic Poland. (Ta organizacja jest zakazana w demokratycznej Polsce.)
  He was expelled for using banned substances. (On został wyrzucony za używanie zakazanych substancji.)
  Using mobiles is not banned here, is it? (Używanie komórek nie jest tu zakazane, prawda?)
  link synonimy: prohibited, forbidden
 2. illicit *
 3. forbidden
 4. taboo * , także: tabu
  • zakazany (np. wyraz), niedozwolony (np. temat)
   The introduction of new taxes is a taboo subject. (Wprowadzenie nowych podatków jest tematem tabu.)
   The issue of gender politics cannot be a taboo subject for public opinion. (Problematyka polityki płciowej nie może być tematem niedozwolonym dla opinii publicznej.)
 5. prohibited
  • zakazany, zabroniony
   Cars are prohibited in the centre of Berlin. (Samochody są zakazane w centrum Berlina.)
   He was sentenced for selling prohibited substances. (On został skazany za sprzedaż zakazanych substancji.)
   link synonimy: banned, forbidden
 6. off-limits
  • zakazany, zabroniony (dostępny tylko dla pewnej grupy)
 7. verboten
 8. interdicted
 9. disallowed
 10. out of bounds
czasownik
 1. ban ***
  • zakazać, zabronić (czegoś) [TRANSITIVE]
   You can't ban me from doing what I want. (Nie możesz mi zakazać robienia tego, czego chcę.)
   This law will ban the use of weapons by young people under 18. (Ta ustawa zabroni używania broni przez młodzież poniżej 18. roku życia.)
   Smoking in public places is banned. (Palenie w miejscach publicznych jest zakazane.)
   link synonimy: disqualify, bar
 2. taboo * , także: tabu
 3. disqualify
 4. outlaw *
 5. interdict
czasownik
 1. bar ****
  • zakazywać, zabraniać (komuś czegoś lub wstępu gdzieś) [TRANSITIVE]
   Jane can't go there. She is barred from this club. (Jane nie może tam iść. Ma zabroniony wstęp do tego klubu.)
   They barred me from the kitchen after I caused a small fire. (Zabronili mi wstępu do kuchni po tym, jak spowodowałem mały pożar.)
   The minister barred demonstrations. (Minister zabronił demonstracji.)
   link synonim: ban
 2. prohibit **
  • zabraniać, zakazywać [TRANSITIVE]
   The state may not prohibit relationships on the basis of religion or sexual orientation. (To państwo nie może zakazać związków ze względu na wyznanie lub orientację seksualną.)
 3. suppress *
 4. inhibit *
 5. disallow
 6. proscribe
 7. debar
 8. forefend , forfend   old-fashioned
 9. forfend   old-fashioned