"prohibit companies" — Słownik kolokacji angielskich

prohibit companies kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zakaż spółkom
  1. prohibit czasownik + company rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The new law will prohibit companies that issue such loans or buy them on the resale market from doing business with the city.

powered by  eTutor logo