BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"niedozwolony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "niedozwolony" po polsku

niedozwolony

przymiotnik
 1. illicit *
 2. taboo * , także: tabu
  • zakazany (np. wyraz), niedozwolony (np. temat)
   The introduction of new taxes is a taboo subject. (Wprowadzenie nowych podatków jest tematem tabu.)
   The issue of gender politics cannot be a taboo subject for public opinion. (Problematyka polityki płciowej nie może być tematem niedozwolonym dla opinii publicznej.)
 3. illegitimate
  • bezprawny, nieprawny, nielegalny, niedozwolony
   This evidence is illegitimate. You can't use it. (Ten dowód jest nieprawny. Nie możesz go użyć.)
   All his actions were illegitimate. (Wszystkie ich działania były nielegalne.)
 4. impermissible
 5. unpermitted
 6. verboten
  • zakazany, niedozwolony (z języka niemieckiego)
 7. nonpermissive

powered by  eTutor logo