PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"zabronić" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zabronić" po polsku

zabronić

czasownik
 1. ban ***
  • zakazać, zabronić (czegoś) [przechodni]
   You can't ban me from doing what I want. (Nie możesz mi zakazać robienia tego, czego chcę.)
   This law will ban the use of weapons by young people under 18. (Ta ustawa zabroni używania broni przez młodzież poniżej 18. roku życia.)
   Smoking in public places is banned. (Palenie w miejscach publicznych jest zakazane.)
   He was banned from entering the USA. (Zakazano mu wstępu do USA.)
   link synonimy: disqualify, bar
 2. forbid **
 3. taboo * , także: tabu
 4. disqualify , DQ (skrót)
  • zakazać, zabronić
   He was disqualified from driving. (Jemu zabroniono jeździć samochodem.)
   link synonim: ban
 5. forbode
czasownik
 1. bar ****
  • zakazywać, zabraniać (komuś czegoś lub wstępu gdzieś) [przechodni]
   Jane can't go there. She is barred from this club. (Jane nie może tam iść. Ma zabroniony wstęp do tego klubu.)
   They barred me from the kitchen after I caused a small fire. (Zabronili mi wstępu do kuchni po tym, jak spowodowałem mały pożar.)
   The minister barred demonstrations. (Minister zabronił demonstracji.)
   link synonim: ban
 2. prohibit **
  • zabraniać, zakazywać [przechodni]
   The state may not prohibit relationships on the basis of religion or sexual orientation. (To państwo nie może zakazać związków ze względu na wyznanie lub orientację seksualną.)
 3. inhibit *
 4. proscribe
 5. debar