PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"bronić siebie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "bronić siebie" po polsku

bronić siebie

 1. stand up for oneself , fight for oneself
obrazek do "protect" po polsku obrazek do "defend" po polsku obrazek do "keep goal" po polsku
czasownik
 1. protect ****
 2. defend ***
  • bronić (np. swoich praw), bronić (kogoś) [przechodni/nieprzechodni]
   The organization's aim is to defend the minority rights. (Celem organizacji jest bronić praw mniejszości.)
   Women wanted to defend their rights. (Kobiety chciały bronić swoich praw.)
   zobacz także: protect
  • bronić (się w sądzie), odpierać (zarzuty) [przechodni]
   I'm defending him in court tomorrow, he's my client. (Bronię go jutro w sądzie, on jest moim klientem.)
   My lawyer tried to defend the accusations. (Mój prawnik starał się odpierać zarzuty,)
 3. assert **
 4. save ****
  • bronić (w sporcie, np. strzał na bramkę) [przechodni/nieprzechodni]
   He managed to save the penalty. (Udało mu się obronić rzut karny.)
   Our goalkeeper saved two goals with his head. (Nasz bramkarz obronił dwa gole główką.)
 5. plead **
 6. vindicate
 7. keep goal
 8. buckler
phrasal verb
 1. hold out , *
  • bronić (np. atakowanego miejsca)
   The citizens held out their city. (Mieszkańcy bronili swojego miasta.)
 1. defend somebody ***  
  You have no idea what it means to defend somebody. (Nie masz pojęcia co oznacza kogoś bronić.)
  Stop defending me, I can speak for myself. (Przestań mnie bronić, potrafię mówić za siebie.)
phrasal verb
 1. fight something back
idiom
 1. hold the fort down
 1. be on the defence

Powiązane zwroty — "bronić siebie"

rzeczownik
obrona = defence BrE , defense AmE +10 znaczeń
obrońca = advocate +20 znaczeń
czasownik
zabronić = ban +4 znaczenia
przymiotnik
obronny = defensive +2 znaczenia
phrasal verb