PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"defend somebody" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "defend somebody" po angielsku

defend somebody ***

 1. bronić kogoś
  You have no idea what it means to defend somebody. (Nie masz pojęcia co oznacza kogoś bronić.)
  Stop defending me, I can speak for myself. (Przestań mnie bronić, potrafię mówić za siebie.)
obrazek do "defend" po polsku
czasownik
 1. bronić (np. swoich praw), bronić (kogoś) [przechodni/nieprzechodni]
  The organization's aim is to defend the minority rights. (Celem organizacji jest bronić praw mniejszości.)
  Women wanted to defend their rights. (Kobiety chciały bronić swoich praw.)
  zobacz także: protect
 2. bronić (się w sądzie), odpierać (zarzuty) [przechodni]
  I'm defending him in court tomorrow, he's my client. (Bronię go jutro w sądzie, on jest moim klientem.)
  My lawyer tried to defend the accusations. (Mój prawnik starał się odpierać zarzuty,)
 3. utrzymywać (np. tytuł mistrzowski), podtrzymywać (stanowisko w jakiejś sprawie) [przechodni]
  He defended his title this year, too. (On obronił swój tytuł również w tym roku.)
  She defended her stance on abortion in the latest interview. (Ona podtrzymała swoje stanowisko w sprawie aborcji w ostatnim wywiadzie.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.