PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"advocate" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "advocate" po angielsku

advocate **

rzeczownik
 1. obrońca (osoba publicznie coś wspierająca) [policzalny]
  He was a known advocate of human rights. (Był znanym obrońcą praw człowieka.)
  My brother is an advocate of animals - he doesn't eat meat. (Mój brat jest obrońcą zwierząt - nie je mięsa.)
 2. adwokat  ScoE [policzalny]
  I demand to see him, I'm his advocate. (Żądam widzenia się z nim, jestem jego adwokatem.)
  Luis was her advocate and he took care of her case. (Luis był jej adwokatem i zajął się jej sprawą.)
 3. zwolennik (np. idei) [policzalny]

advocate ***

czasownik
 1. popierać, wspierać (publicznie) [przechodni]
  I advocate the abolition of the death penalty. (Ja wspieram zniesienie kary śmierci.)
  We advocate a healthy balance between security and personal freedom. (Popieramy zdrową równowagę między bezpieczeństwem i wolnością osobistą.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

 1. zalecać coś, występować w obronie czegoś, przemawiać za czymś
  He advocated the use of solar power. (On wystąpił w obronie wykorzystywania energii słonecznej.)
  She advocates less government interference in the economy. (Ona zaleca mniejszą ingerencję rządu w gospodarkę.)

Powiązane zwroty — "advocate"

rzeczownik
Judge Advocate = sędzia-adwokat, sędzia wojskowy (osoba pracująca jako prawny doradca w wojskowym biurze śledczym)
judge advocate , JA (skrót) , J.A. (skrót) , Ja. (skrót) = prokurator wojskowy +1 znaczenie
advocation = wsparcie, poparcie +1 znaczenie
idiom
devil's advocate = adwokat diabła (osoba zaciekle broniąca kogoś lub czegoś w sposób odkrywający słabości drugiej strony)
kolokacje