"outspoken advocate" — Słownik kolokacji angielskich

outspoken advocate kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): adwokat mówiący bez ogródek
  1. outspoken przymiotnik + advocate rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But she has also been an outspoken advocate for better funding in education and health care.

    Podobne kolokacje: