"przemawiać za czymś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przemawiać za czymś" po polsku — Słownik angielsko-polski

przemawiać za czymś

 1. advocate something ***
  • zalecać coś, występować w obronie czegoś, przemawiać za czymś
   He advocated the use of solar power. (On wystąpił w obronie wykorzystywania energii słonecznej.)
   She advocates less government interference in the economy. (Ona zaleca mniejszą ingerencję rządu w gospodarkę.)
czasownik
 1. enforce **
  • stanowić potwierdzenie, przemawiać za czymś (np. za opinią, teorią) [TRANSITIVE]
   Their behaviour only enforces my theory about children. (Ich zachowanie tylko potwierdza moją teorię na temat dzieci.)
 2. speak in favour of something British English , speak in favor of something American English