"strong advocate" — Słownik kolokacji angielskich

strong advocate kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): silny adwokat
  1. strong przymiotnik + advocate rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Our children need a strong advocate, and I continue to be one.

    Podobne kolokacje: