PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"public advocate" — Słownik kolokacji angielskich

public advocate kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): publiczny adwokat
  1. public przymiotnik + advocate rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    One of his first jobs after law school was as a public advocate in Kentucky.