PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"poparcie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poparcie" po polsku

poparcie

rzeczownik
 1. advocacy **
 2. endorsement * , także: indorsement
 3. backing *
  • wsparcie, poparcie (szczególnie pomoc finansowa) [niepoliczalny]
   Without your backing, we won't be able to afford the project. (Bez pańskiego wsparcia nie będzie nas stać na ten projekt.)
 4. following , ***   [tylko liczba pojedyncza]
  She is a singer and has a big following. (Ona jest piosenkarką i ma duże poparcie.)
 5. encouragement *
 6. patronage
  • poparcie, protektorat [niepoliczalny]
   I see that you have accepted patronage from Mr. Cromwell, Mr. Wyatt. (Widzę, że przyjąłeś protektorat pana Cromwella, panie Wyatt.)
 7. countenance  
 8. buy-in
 9. furtherance
 10. espousal
 11. seconding
 12. advocation
czasownik
 1. back *****
  • wspierać, popierać [przechodni]
   You have to back my idea even if they won't like it. (Musisz poprzeć mój pomysł, nawet, jeśli im się nie spodoba.)
   They refused to back us financially. (Oni odmówili wspierania nas finansowo.)
 2. advocate ***
  • popierać, wspierać (publicznie) [przechodni]
   I advocate the abolition of the death penalty. (Ja wspieram zniesienie kary śmierci.)
   We advocate a healthy balance between security and personal freedom. (Popieramy zdrową równowagę między bezpieczeństwem i wolnością osobistą.)
 3. endorse ** , także: indorse
  • udzielać poparcia, popierać, wyrażać aprobatę (np. dla kandydata) [przechodni]
   I expect the boss to endorse these recommendations. (Oczekuję, że szef udzieli poparcia tym rekomendacjom.)
   I fully endorse everything the chairperson has said. (Popieram wszystko co przewodniczący powiedział.)
   The president endorsed this candidate. (Prezydent udzielił poparcia temu kandydatowi.)
 4. reinforce ** , także: reenforce , także: re-enforce
 5. follow , *****   [przechodni]
  He follows animal rights defenders. (On popiera obrońców praw zwierząt.)
  Which party does he follow? (Którą partię on popiera?)
 6. stand behind *
 7. concur
 8. underpin
 9. preapprove
phrasal verb
 1. back up **
czasownik
 1. second ***** , także: sec potocznie ** , 2nd (skrót) **
  • popierać, poprzeć
   Will you second this decision? (Czy poprzesz tę decyzję?)
   I second that motion. (Popieram ten wniosek.)
 2. favour BrE , favor AmE ***
phrasal verb
 1. buy in
  • zaakceptować, zgodzić się, poprzeć
   I can't buy in your plan because I think it is immoral. (Nie mogę poprzeć twojego planu, ponieważ uważam, że jest niemoralny.)
   The boss has bought in my idea. (Szef zaakceptował mój pomysł.)
phrasal verb
 1. approve of something *
 2. subscribe to something
 3. stand for something **
 1. be in support of something
phrasal verb
 1. back somebody up *
idiom
 1. throw one's weight behind somebody
czasownik
 1. align oneself with somebody
 1. plump for somebody    BrE potocznie
phrasal verb
 1. not hold with something
czasownik
 1. be no friend of something  

Powiązane zwroty — "poparcie"

idiom
przymiotnik
rzeczownik
czasownik
phrasal verb
inne
wykrzyknik
zwycięstwo (okrzyk, którym okazujemy poparcie dla kogoś; używany głównie przez Hindusów) = jai