"zyskiwać poparcie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zyskiwać poparcie" po polsku — Słownik angielsko-polski

zyskiwać poparcie

  1. find support  

"zyskiwać poparcie" — Słownik kolokacji angielskich

find support kolokacja
  1. find czasownik + support rzeczownik = zyskiwać poparcie
    Bardzo silna kolokacja

    Name a cause, and someone will find support for it.

    Podobne kolokacje: