"poprzeć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poprzeć" po polsku — Słownik angielsko-polski

poprzeć

czasownik
 1. second ***** , sec (skrót) informal ** , 2nd (skrót) **
  • popierać, poprzeć
   Will you second this decision? (Czy poprzesz tę decyzję?)
   I second that motion. (Popieram ten wniosek.)
 2. favour British English , favor American English ***
  • poprzeć, sprzyjać, ułatwić [TRANSITIVE]
   Fortunately, natural selection favours advantageous variations. (Na szczęście selekcja naturalna sprzyja odmianom posiadającym przewagę.)
phrasal verb
 1. buy in
  • zaakceptować, zgodzić się, poprzeć
   I can't buy in your plan because I think it is immoral. (Nie mogę poprzeć twojego planu, ponieważ uważam, że jest niemoralny.)
   The boss has bought in my idea. (Szef zaakceptował mój pomysł.)
phrasal verb
 1. back somebody up *
czasownik
 1. align oneself with somebody
 1. plump for somebody   British English informal
czasownik
 1. back *****
  • wspierać, popierać [TRANSITIVE]
   You have to back my idea even if they won't like it. (Musisz poprzeć mój pomysł, nawet, jeśli im się nie spodoba.)
   They refused to back us financially. (Oni odmówili wspierania nas finansowo.)
 2. advocate ***
  • popierać, wspierać (publicznie) [TRANSITIVE]
   I advocate the abolition of the death penalty. (Ja wspieram zniesienie kary śmierci.)
   We advocate a healthy balance between security and personal freedom. (Popieramy zdrową równowagę między bezpieczeństwem i wolnością osobistą.)
 3. reinforce ** , także: reenforce
 4. follow *****   [TRANSITIVE]
  He follows animal rights defenders. (On popiera obrońców praw zwierząt.)
  Which party does he follow? (Którą partię on popiera?)
 5. concur
 6. underpin
 7. preapprove
phrasal verb
 1. back up **
phrasal verb
 1. approve of something *
 2. subscribe to something
 3. stand for something **
phrasal verb
 1. not hold with something
czasownik
 1. be no friend of something  

"poprzeć" — Słownik kolokacji angielskich

buy in kolokacja
 1. buy czasownik + in przyimek = zaakceptować, zgodzić się, poprzeć
  Bardzo silna kolokacja

  He must buy some on his way in the morning.

  Podobne kolokacje: