PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"poprzeć" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "poprzeć" po polsku

poprzeć

czasownik
 1. second ***** , także: sec potocznie ** , 2nd (skrót) **
  • popierać, poprzeć
   Will you second this decision? (Czy poprzesz tę decyzję?)
   I second that motion. (Popieram ten wniosek.)
 2. favour BrE , favor AmE ***
  • poprzeć, sprzyjać, ułatwić [przechodni]
   Fortunately, natural selection favours advantageous variations. (Na szczęście selekcja naturalna sprzyja odmianom posiadającym przewagę.)
phrasal verb
 1. buy in
  • zaakceptować, zgodzić się, poprzeć
   I can't buy in your plan because I think it is immoral. (Nie mogę poprzeć twojego planu, ponieważ uważam, że jest niemoralny.)
   The boss has bought in my idea. (Szef zaakceptował mój pomysł.)
phrasal verb
 1. back somebody up *
idiom
 1. throw one's weight behind somebody
czasownik
 1. align oneself with somebody
 1. plump for somebody    BrE potocznie
czasownik
 1. back *****
  • wspierać, popierać [przechodni]
   You have to back my idea even if they won't like it. (Musisz poprzeć mój pomysł, nawet, jeśli im się nie spodoba.)
   They refused to back us financially. (Oni odmówili wspierania nas finansowo.)
 2. advocate ***
  • popierać, wspierać (publicznie) [przechodni]
   I advocate the abolition of the death penalty. (Ja wspieram zniesienie kary śmierci.)
   We advocate a healthy balance between security and personal freedom. (Popieramy zdrową równowagę między bezpieczeństwem i wolnością osobistą.)
 3. endorse ** , także: indorse
  • udzielać poparcia, popierać, wyrażać aprobatę (np. dla kandydata) [przechodni]
   I expect the boss to endorse these recommendations. (Oczekuję, że szef udzieli poparcia tym rekomendacjom.)
   I fully endorse everything the chairperson has said. (Popieram wszystko co przewodniczący powiedział.)
   The president endorsed this candidate. (Prezydent udzielił poparcia temu kandydatowi.)
 4. reinforce ** , także: reenforce , także: re-enforce
 5. follow , *****   [przechodni]
  He follows animal rights defenders. (On popiera obrońców praw zwierząt.)
  Which party does he follow? (Którą partię on popiera?)
 6. stand behind *
 7. concur
 8. underpin
 9. preapprove
phrasal verb
 1. back up **
phrasal verb
 1. approve of something *
 2. subscribe to something
 3. stand for something **
phrasal verb
 1. not hold with something
czasownik
 1. be no friend of something  

"poprzeć" — Słownik kolokacji angielskich

buy in kolokacja
 1. buy czasownik + in przyimek = zaakceptować, zgodzić się, poprzeć
  Bardzo silna kolokacja

  He must buy some on his way in the morning.

  Podobne kolokacje: