"wyprzeć się" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyprzeć się" po polsku

wyprzeć się

czasownik
 1. disown
 2. unswear
czasownik
 1. displace *
 2. oust
 3. supplant
 4. supersede
 5. wipe **
 6. outcompete
czasownik
 1. crowd somebody out
czasownik
 1. deny ***
  • zaprzeczać (np. zarzutom), wypierać się (czegoś), dementować [TRANSITIVE]
   They had evidence that she killed him, so she couldn't deny it. (Mieli dowody, że go zabiła, więc nie mogła temu zaprzeczyć.)
   She denied being involved in the tax fraud. (Ona wyparła się udziału w oszustwie podatkowym.)
   link synonim: disclaim
 2. renounce
 3. disavow
 4. repudiate
 5. recant
 6. disclaim
 7. abjure
 8. gainsay
 9. forswear , foreswear  

powered by  eTutor logo