"wypierać kogoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wypierać kogoś" po polsku

czasownik
 1. displace *
 2. oust
 3. supplant
 4. supersede
 5. wipe **
 6. unplace
 7. outcompete

wypierać kogoś

phrasal verb
 1. drive somebody out , drive somebody away
czasownik
 1. crowd somebody out
czasownik
 1. wash ***
  • prać, myć [przechodni]
   This T-shirt needs washing. (Tę koszulkę trzeba wyprać.)
   I need to wash the car. (Muszę umyć samochód.)
 2. thrash
 3. launder
 4. trounce
 5. larrup
czasownik
 1. deny ***
  • zaprzeczać (np. zarzutom), wypierać się (czegoś), dementować, negować [przechodni]
   They had evidence that she killed him, so she couldn't deny it. (Mieli dowody, że go zabiła, więc nie mogła temu zaprzeczyć.)
   She denied being involved in the tax fraud. (Ona wyparła się udziału w oszustwie podatkowym.)
   link synonim: disclaim
 2. renounce
 3. disavow
 4. repudiate
 5. recant
 6. disclaim
 7. abjure
 8. gainsay
 9. forswear , foreswear  
 10. forsay dawne użycie

Powiązane zwroty — "wypierać kogoś"

rzeczownik
wyparcie = ejection +4 znaczenia
wyparcie się = denial +8 znaczeń
czasownik
Zobacz także: wypierać kogoś z rynku

powered by  eTutor logo