PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"zastępować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zastępować" po polsku

zastępować

Supply-and-demand.svg‎
czasownik
 1. replace ****   [przechodni]
  Nobody will ever replace her. (Nikt jej nigdy nie zastąpi.)
  I'm afraid this part can't be replaced. (Obawiam się, że ta część nie może być wymieniona.)
  They replaced the broken window. (Oni wymienili stłuczone okno.)
  I will replace you at work, don't worry. (Zastąpię cię w pracy, nie martw się.)
  Nobody can replace your mother, I swear. (Nikt nie może zastąpić twojej matki, przysięgam.)
  Tim replaced Jane as the educator. (Tim zastąpił Jane jako wychowawcę.)
 2. substitute **  
  She substitutes for our math teacher. (Ona zastępuje naszą nauczycielkę matematyki.)
  You can substitute water with milk, your pancakes will be better. (Możesz zastąpić wodę mlekiem, twoje naleśniki będą lepsze.)
  She substituted for our teacher for one year. (Ona zastępowała naszego nauczyciela przez rok.)
  I'm substituting for your English teacher this week. (Zastępuję w tym tygodniu waszą nauczycielkę angielskiego.)
 3. supply ****   [przechodni]
  These pills supply for the expensive ones. (Te tabletki zastępują te drogie.)
  I supplied sugar with honey. (Zastąpiłem cukier miodem.)
 4. switch ***
  • zastępować (coś czymś), wymieniać (coś na coś), zmieniać (rzecz na inną) [przechodni]
   He switched his BMW for a Jeep. (On zamienił swoje BMW na Jeepa.)
   You should switch your old phone for a new one. (Powinieneś wymienić swój stary telefon na jakiś nowy.)
 5. displace *
 6. sub *
 7. renew *
 8. supplant
 9. supersede
  • zastępować (ideę, produkt, metodę), wypierać (kogoś, coś)
 10. relieve **
  • zastępować (kogoś pracującego na zmianie w pracy), zwalniać (kogoś z obowiązku) [przechodni]
   I got relieved from my duties. (Zostałem zwolniony z moich obowiązków.)
 11. give way to something
 12. deputize , deputise BrE
 13. unplace
 14. overtype   termin techniczny
 1. stand in ***  
  I'm standing in for your teacher. (Zastępuję waszego nauczyciela.)
  My employee stood in for me at the conference. (Mój pracownik zastąpił mnie na konferencji.)
  Can you stand in for me today? I have to see my dentist. (Możesz mnie dziś zastąpić? Muszę iść do mojego dentysty.)
phrasal verb
 1. cover for somebody
 2. trade up
 1. spell somebody **
  • zastępować kogoś (np. w pracy)  AmE
   Could you spell me at work this Friday? (Czy mógłbyś zastąpić mnie w pracy w ten piątek?)
   He's spelling Ann at work. (On zastępuje Annę w pracy.)
 1. substitute for somebody *  
 2. fill in for somebody  
 3. be a replacement for somebody  
  I'm a replacement for his old assistant. (Zastępuję jego starą asystentkę.)
czasownik
 1. sit in for somebody , stand in for somebody
 2. fill in for somebody
  • zastępować kogoś (w pracy)
   I'm filling in for my co-worker today. (Zastępuję dziś mojego kolegę z pracy.)
   Will you fill in for me next week? (Zastąpisz mnie w przyszłym tygodniu?)
   The manager told me to fill in for Jim in tomorrow's meeting. (Menedżer powiedział mi, żebym zastąpił Jima na jutrzejszym spotkaniu.)
 3. pinch-hit
 4. sub for somebody   potocznie
 5. pinch-hit for somebody    AmE
 6. work as a locum for somebody
idiom
 1. take a place of somebody , take somebody's place
 2. take up the slack  
 3. step into the breach
phrasal verb
 1. replace something with something  
  Many of the workers were replaced with machines. (Wielu pracowników zastąpiono maszynami.)
  Replace the broken glass with a new one. (Zastąp pękniętą szklankę nową.)
  Replace the dark green paint with a lighter shade. (Zastąp ciemnozieloną farbę jaśniejszym odcieniem.)

"zastępować" — Słownik kolokacji angielskich

stand in kolokacja
 1. stand czasownik + in przyimek = zastępować
  Bardzo silna kolokacja

  But we don't want to stand in the way of science.

  Podobne kolokacje:
trade up kolokacja
 1. trade czasownik + up particle = zastępować, wymieniać
  Bardzo silna kolokacja

  If he had a rifle, maybe I could trade up.

  Podobne kolokacje:
fill in kolokacja
 1. fill czasownik + in przyimek = wypełniać, zastępować
  Bardzo silna kolokacja

  Then he quickly filled in the space on the paper.

  Podobne kolokacje: