"stand at" — Słownik kolokacji angielskich

stand at kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stań
  1. stand czasownik + at przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    We may have to stand and face her at some point.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo