"zastępstwo" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zastępstwo" po polsku

zastępstwo

rzeczownik
 1. replacement **
  • zastępstwo (osobowe) [policzalny]
   I need to find someone as my replacement for the time of the trip. (Muszę znaleźć kogoś na moje zastępstwo na czas wycieczki.)
 2. surrogate
  • zastępstwo (czegoś), surogat
   We don't have this particular brand, but we can provide you with a surrogate. (Nie mamy tej konkretnej marki, ale możemy zaoferować panu zastępstwo.)
 3. substitution
  • zastępstwo (w miejsce czegoś), zastępowanie (kogoś)
   Today we had a substitution during our English class. (Dzisiaj mieliśmy zastępstwo na zajęciach z angielskiego.)
 4. proxy
  • zastępca, zastępstwo oficjalnie
   I can't go to the meeting, but my proxy will come. (Nie mogę się pojawić na spotkaniu, ale wyślę mojego zastępcę.)
 5. cover ***** , także: kiver dialekt
  • zastępstwo (pod czyjąś nieobecność)
   I'm a bit under the weather today. I'd better stay home. I think I'll ask Tom for cover. (Nie za dobrze się dzisiaj czuję. Lepiej zostanę w domu. Chyba poproszę Toma o zastępstwo.)
 6. locum tenancy
czasownik
 1. sub *